Učitelský sbor

JMÉNO
ředitelMgr. Pavel Tichý
I. třídaMgr. Iveta Dubová
II. třídaMgr. Jana Babáková
III. třídaMgr. Petra Soukupová Kalinová
IV. třídaMgr. Ivana Pattermanová
V. třídaMgr. Soňa Hrdličková
UčitelkaMgr. Pavla Závodná
UčitelkaMgr. Jindra Baťková
Asistent pedagogaMichaela Krylová
Vedoucí vychovatelka
ŠD
– 1. oddělení
Miroslava Joklíková
Vychovatelka
ŠD
– 2. oddělení
Lenka Kašecká
Asistent pedagoga
Vychovatelka

ŠD – 3. oddělení
Markéta Došková
Asistent pedagoga
Školní asistent
Hana Schauerová
Asistent pedagogaTereza Rohelová
Asistent pedagoga Martina Horáková
Asistent pedagoga Zdena Šrotová
Administrativní pracovniceVendula Kubíčková
ŠkolniceKateřina Březinová