90. let Masarykovy základní školy v Bohutíně

„Slavnost zahájena ve dvě hodiny odpoledne mohutným průvodem dětí, spolků a korporací, který za znění hudby ubíral se obcí k staré škole. Tam bylo rozloučení s touto budovou. Správce školy vzpomněl dějin školy bohutínské a usilovné práce uvědomělých občanů pro novou školu. Na to pokračoval průvod k nové budově školy. Potom následovaly projevy. Potom odevzdal p. architekt Kar. Čunderla škol. budovu občanstvu, načež předal klíče správci školy s přáním mnoha zdaru učitelstvu. Správce školy přijav klíče, vzpomněl všech, kdož se o stavbu školy zasloužili, děkuje jim a slibuje, že učitelstvo v nové školní budově bude svědomitě pracovati a kráčeti ve stopách svého velikého učitele p. prezidenta T. G. Masaryka, jehož jméno tato škola nese. Potom správce školy otvírá školu a zve přítomné k prohlídce nové školní budovy.“

Takto je popisováno slavnostní otevření školy ze dne 6. září roku 1931 ve školní kronice. Tímto dnem se začala dlouhá, devadesátiletá historie Masarykovy školy v Bohutíně. Mnoho učitelů a mnoho žáků prošlo za dlouhá léta touto školou a dnes už neodmyslitelně patří tato krásná budova ke koloritu naší obce.

V květnu  se uskuteční oslavy tohoto významného výročí, v rámci kterých bude otevřena škola veřejnosti, sejdou se bývalí i současní učitelé a bývalí žáci a budou vzpomínat na léta minulá.