Jak šel čas

1955
Tanec dětí

1955
Průvod masek


1963
Průvod masek

1963
Závody na kolech


1964
Divadelní soubor – Popelka

1964
Divadelní soubor – Popelka

1964
Divadelní soubor – Popelka

1964
Divadelní soubor – Popelka

1964
Spartakiáda


1967
Mezinárodní den děti

1967
Mezinárodní den dětí


1972
Mezinárodní den žen

1972
Mezinárodní den ženBohutín